Επιστροφή εμπορεύματος επιτρέπεται όταν αυτό παραγγέλθηκε εκ παραδρομής από τον αγοραστή.

Η επιστροφή αυτή είναι εφικτή μόνο υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο εντός 15 ημερών με έξοδα του αγοραστή στις αποθήκες της εταιρείας μας.
  • Η εταιρεία μας θα κρίνει κατόπιν ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου, εάν η επιστροφή του εμπορεύματος είναι εφικτή.
  • Σε περίπτωση επιστροφής εμπορεύματος που παραδόθηκε συσκευασμένο, θα πρέπει το εμπόρευμα να επιστρέφεται άθικτο στη συσκευασία του.